Rehabilitacja ortopedyczna

Najczęściej powodem urazu jest upadek z wysokości własnego ciała lub wypadek komunikacyjny w codziennym życiu. Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje głównie skręcenia oraz zwichnięcia stawów oraz złamania kości i endoprotezy. Szczególnie po zdjęciu gipsu trzeba przywrócić prawidłową ruchomość w stawie oraz wzmocnić osłabione mięśnie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie ciała. Ma to na celu zapobieganie przykurczom i wytwarzaniu nieprawidłowych nawyków ruchowych. Rehabilitacja ortopedyczna stosowana jest przed zabiegami jak i po. Na oddziałach szpitalnych jest prowadzona od razu po wybudzeniu pacjenta. Ma to na celu jak najszybsze zaadaptowanie pacjenta to nowych warunków.

Rehabilitacja ortopedyczna stosowana jest w:

 • Rehabilitacja po skręceniach, zwichnięciach stawów i złamaniach kości;
 • Złamania kompresyjne kręgu;
 • Skręcenie stawu skokowego (skręcenie kostki);
 • Złamanie kości podudzia;
 • Uraz stawu kolanowego naciągnięcie, naderwanie, zerwanie ACL, PCL, MCL;
 • Urazy w obrębie stawu rzepkowo-udowego;
 • Uraz łąkotki bocznej i przyśrodkowej;
 • Złamanie kości udowej;
 • Zwichnie stawu ramiennego (zwichnięcie barku);
 • Uszkodzenie ścięgien mięśni stożka rotatorów;
 • Złamanie kości ramiennej;
 • Złamania kości przedramienia;