Rehabilitacja neurologiczna

to złożone działanie przede wszystkim prowadzone w przypadku ciężkich urazów i chorób ośrodkowego układu nerwowego – np. udary mózgu, SM, SLA oraz choroba Parkinsona. Po pierwsze skuteczna rehabilitacja neurologiczna, powinna być prowadzona od pierwszej doby po stwierdzeniu choroby. Po drugie dzięki temu pacjent zwiększa szansę na odzyskanie sprawności ruchowej, a także poprawienie jakość swojego życia.

 

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana przede wszystkim do osób z chorobami takimi jak:

  • udar mózgu lub inne uszkodzenia mózgu,
  • uszkodzenie rdzenia kręgowego,
  • operacje neurochirurgiczne,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • chorobę Parkinsona,
  • choroby nerwów obwodowych,
  • dystrofie mięśniowe,
  • porażenie nerwu twarzowego,
  • dysfagię.