Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna to złożone działanie przede wszystkim prowadzone w przypadku ciężkich urazów i chorób ośrodkowego układu nerwowego – np. udary mózgu, SM, SLA oraz choroba Parkinsona. Skuteczna rehabilitacja neurologiczna, powinna być prowadzona od pierwszej doby po stwierdzeniu choroby. Dzięki temu pacjent zwiększa szansę na odzyskanie sprawności ruchowej, a także poprawienie jakość swojego życia. Rehabilitacja neurologiczna ma na celu przywrócenie w jak największym stopniu sprawności po uszkodzeniu funkcji tkanki nerwowej np. na skutek podrażnienia korzeni nerwowych czy urazu mózgu.

Badania wykazały, że mózg ma olbrzymie możliwości regeneracyjne. Możliwości regeneracji tkanki nerwowej mogą być zwiększone podczas prawidłowo prowadzonej rehabilitacji neurologicznej. Podczas terapii układ nerwowy jest pobudzany w taki sposób, aby był w stanie odbudować uszkodzone połączenia nerwowe, a także utworzyć nowe.

Powrót do sprawności

Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi mają przed sobą bardzo często długą rehabilitację. W czasie terapii kładziemy nacisk na edukacje rodziny i pacjenta, aby radził sobie jak najlepiej w czynnościach dnia codziennego. Rehabilitacja neurologiczna charakteryzuje się pracą indywidualną z pacjentem co zapobiega wytworzeniu się nieprawidłowych nawyków, które mogą utrudnić powrót do sprawności. Każdy program terapii jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb pacjenta. Przy jego tworzeniu uwzględniamy jego stan i możliwości, a także rodzaj dysfunkcji.