Kalendarz najbliższych szkoleń TROMED

„Mobilność i stabilność w sporcie i fizjoterapii” – 8 kwiecień 2017

Program szkolenia obejmuje:

 

 1. Znaczenie treningu mobilności i stabilności w sporcie i fizjoterapii
 2. Mobilność
  1. Wprowadzenie teoretyczne: co to jest mobilność, zakres ruchu, przyczyny ograniczeń, strategie postępowania
  2. Techniki pracy nad zwiększeniem mobilności z użyciem przyborów: wałki, piłki
 3. Stabilność
  1. Wprowadzenie teoretyczne: co to jest stabilność, funkcjonalny podział stref kontroli stabilności ciała, przyczyny zaburzeń kontroli stabilności, strategie postępowania
  2. Trening stabilności w sporcie i fizjoterapii – zajęcia praktyczne

 

Szkolenie prowadzi mgr Wojciech Gorgul – specjalista fizjoterapii, trener przygotowania motorycznego w grach zespołowych, konsultant Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej, fizjoterapeuta żeńskiego zespołu ChKS PŁ Łódź

 

 

Koszt szkolenia: 290,00 –  materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie

 

„Diagnostyka i leczenie manualne w dysfunkcjach stawu kolanowego” – 1 kwiecień 2017

Program szkolenia obejmuje:

 

 1. anatomia stawu kolanowego
 2. biomechanika struktur wewnątrzstawowych
 3. charakterystyka wybranych uszkodzeń w obrębie stawu kolanowego
 4. diagnostyka stawu kolanowego
 5. praktyczne techniki manualne

 

Szkolenie prowadzi mgr Marcin Szylberg – specjalista fizjoterapii, wieloletni pracownik Centrum Rehabilitacji Intermedicus oraz Chojeńskiego Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Primus Medicus,  dyplomowany terapeuta PNF, uczestnik kursów terapii manualnej wg K.Lewita, P.Ackermanna, B.Mulligana, trener i sędzia NordWalk.

 

 

Koszt szkolenia: 290,00 –  materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie

Podstawy neurorehabilitacji:

Moduł I – udar mózgu

Program szkolenia obejmuje:

 

Zajęcia teoretyczne:

 1. udar mózgu, kliniczne następstwa udaru, diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii, rokowanie, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczność układu nerwowego
 2. aktualne zaleceniach dotyczące fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu (niedokrwiennym i krwotocznym) – doświadczenia własne w realizacji wytycznych.

Zajęcia praktyczne:

 1. przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
 2. propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych (wiotkość, nadmierna spastyczność, zaburzenie funkcji kończyny górnej /sięganie, chwytanie i manipulowanie/ oraz kończyny dolnej i tułowia /reedukacja postawy, zmiany pozycji, pionizacja i lokomocja/)
 3. podstawy metod neurofizjologicznych – wykorzystanie metody Bobathów w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

 

Szkolenie jest prowadzone przez terapeutów wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobathów dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi.

Dr n. med. Magdalena Pruszyńska specjalista fizjoterapii, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (staż pracy ponad 15 lat – były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WSS im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych).

Mgr Monika Wutke, specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych (staż pracy 15 lat m.in. w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi)

 

Koszt szkolenia: 290,00 –  materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie

Recenzja kursu – http://powerfizjo.pl/podstawy-neurorehabilitacji-modul-i-tromed/

 

Moduł II – 26 marzec 2017

Program szkolenia obejmuje warsztaty praktyczne:

 1. Diagnostyka funkcjonalna u pacjenta po udarze mózgu.
 2. Podstawowe problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii:
  1. reedukacja funkcji kończyny górnej: sięganie, chwytanie, manipulowanie,
  2. reedukacja postawy – kontrola posturalna, pionizacja: zmiany pozycji, aktywności tułowia, balans (testy statyczne i dynamiczne),
  3. reedukacja funkcji kończyny dolnej, lokomocja: analiza prawidłowego chodu, analiza mechanizmów chodu patologicznego, badanie segmentarne, „torowanie” fazy podporowej i przenoszenia,
  4. strategie rehabilitacji: reedukacja funkcji ruchowych, kompensacja kierowana, terapia ruchowa wymuszona koniecznością, metody neurofizjologiczne
  5. przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
 3. Dysfagia:
 1. przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania,
 2. testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne,
 3. zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów oraz instruktaż dla rodziny,
 4. strategie terapeutyczne: adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2‑brzuśćcowego, MOS), ćwiczenia miofunkcyjne, stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła),
 5. specjalne techniki ułatwiające połykanie.
 1. Wyroby medyczne  dla pacjenta po udarze -możliwości i ograniczenia.

Szzkolenie prowadzą: dr n. med. Magdalena Pruszyńska specjalista fizjoterapii, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Kliniki Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (staż pracy ponad 15 lat – były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WSS im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych).

mgr Monika Wutke, specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych (staż pracy 15 lat m.in. w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi).

mgr Ewa Świątek, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi. Koordynator zespołu wczesnej rehabilitacji neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WSS im. Kopernika w Łodzi.

Prowadzące szkolenie są terapeutkami wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobath dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi.

 

Koszt szkolenia: 390,00 –  materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wyżywienie

Recenzja kursu – http://powerfizjo.pl/podstawy-neurorehabilitacji-modul-ii-tromed/

Zapisy:

TROMED – zaopatrzenie medyczne

93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4 (wejście Rzgowska 169/171)

tel: (42) 684 32 02; 501 893 590

e-mail: szkolenia@tromed.pl

 

Liczba  miejsc ograniczona. Rabaty dla grup 10-osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.