10 zasad dotyczących usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Istnieje 10 zasad dotyczących usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym:

 • Zasada indywidualizacji oddziaływań – należy nawiązać prawidłowy kontakt emocjonalny z dzieckiem i podejść do niego w sposób indywidualny.
 • Zasada bezpieczeństwa – ważne jest, by dziecko miało poczucie fizycznego (bezpieczeństwa  np. aby nie obawiało się upadku).
 • Zasada podmiotowości – dziecko jest podmiotem naszych oddziaływań.
 • Zasada uwzględniająca nieharmonijny rozwój dziecka – działania nauczyciela powinny być dostosowane do rzeczywistego stopnia rozwoju dziecka.
 • Zasada stosowania odpowiednich zabawek i pomocy
 • Zasada nieprzeciążania dziecka.
 • Zasada wydłużania czasu zabawy i stopniowania trudności.
 • Zasada powtarzania i utrwalania czynności.
 • Zasada wzbudzania motywacji.
 • Zasada utrzymania odpowiedniej pozycji
Na ich podstawie możemy rozpocząć pracę metodami takimi jak:
 • Metoda Bobathów– oparta jest na znajomości procesów neurofizjologicznych. Podczas zajęć prowadzonych z odpowiednim wspomaganiem uczy się dziecko wyzwalania i wykonywania przez nie ruchów czynnych, hamując ruchy nieprawidłowe i normalizując napięcie.
 • Metoda Peto – charakterystyczne dla tej metody jest połączenie w jedną całość usprawniania leczniczego, psychopedagogicznego i różnych form adaptacji społecznej. Głównym celem jest przygotowywanie dzieci niepełnosprawnych do samodzielnego życia.
 • Metoda Domana – będąc kontynuacją Metody Faya polega na wpływaniu na rozwój mózgu poprzez stymulację rozwoju ruchowego, fizycznego (dieta), intelektualnego, emocjonalno-społecznego.
 • Metoda Vojty – polega na wyzwalaniu odruchu pełzania przez pobudzanie odpowiednich pól w ośrodkowym układzie nerwowym w wyniku drażnienia ściśle określonych punktów ciała.

Zdjęcie: http://www.zurawinka.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.